Asalamualikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

September 20, 2019

20 Muharram 1441

Jumuah

1:30 pm

Prayer Begins Jamaat
Fajr4:43 am 5:45 am
Sunrise6:50 am
Jumuah1:30 pm
Asr5:13 pm 6:15 pm
Maghrib7:21 pm 7:21 pm
Isha8:58 pm 9:15 pm